Psychoterapia

to podstawowa forma pomocy psychologicznej. Ma ona na celu leczenie oraz wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę i stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia.

Niektóre problemy, z którymi zgłaszają się klienci SUKURS:

 • Zaburzenia lękowe (w tym fobie)
 • Stres i nadmiarowe napięcie
 • Depresja
 • Przełomowe momenty życia
 • Zaburzenia osobowości
 • Nerwica natręctw
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Poczucie przygnębienia, spadek radości życia, poczucie bezsensu
 • Trudności w utrzymaniu relacji, kłopoty w związku, problemy w komunikacji z dziećmi
 • Brak umiejętności kontroli emocji, nagłe wybuchy gniewu, niekontrolowane zachowanie
 • Doświadczenie sytuacji traumatycznej (wypadek, śmierć bliskiej osoby, gwałt itp.)
 • Problemy typowe dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Dyskomfort fizyczny i bóle, dla których nie udało się znaleźć diagnozy somatycznej
 • Trudności w zasypianiu, stałe uczucie zmęczenia fizycznego i psychicznego
 • Doświadczenie przemocy seksualnej, przemocy psychicznej lub fizycznej
 • Sytuacja kryzysowa w życiu zawodowym (zmiana pracy, utrata pracy, konflikt w pracy)
 • Mobbing w pracy
 • Wypalenie zawodowe

Psychoterapię pogłębioną

stosujemy po to, by zacząć zastanawiać się nad własnym życiem, byciem w relacjach, stosunkiem do siebie oraz do świata i innych ludzi. Proces psychoterapeutyczny jest bardzo dynamiczny. Podczas pracy nad sobą bywają trudne momenty. Klienci dotykają osobistych i intymnych spraw, które często są bolesne. „Przepracowanie” tych wątków jest najczęściej jedyną formą, aby dotrzeć do siebie i ruszyć naprzód. Dzięki temu pacjent uwalnia się od przeszłości i emocji z nią związanych. Potrafi wyjść z nałogowych schematów radzenia sobie z napięciem, złością czy stresem – w sposób konstruktywny i zdrowy, a nie za pomocą mechanizmów obronnych.

Psychoterapia integratywna

łączy różne podejścia terapeutyczne – zazwyczaj terapeuta wybiera wiodącą metodę, do której następnie włącza elementy innych psychoterapii. Psychoterapeuci pracujący w duchu terapii integratywnej mają do dyspozycji cały wachlarz metod charakterystycznych dla wielu nurtów terapii. Dzięki temu mogą swobodnie dobierać i stosować sposoby zależnie od potrzeby, specyfiki i kłopotów pacjenta. Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na: kształt relacji i komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii, trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych, zaangażowanie pacjenta w pracę nad zmianą osobistą.

Terapia krótkoterminowa

Istotą terapii krótkoterminowej,w tym TSR, nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł. Centralna zasada TSR brzmi Życie jest proste, nie komplikuj. TSR koncentruje się na: zasobach klienta i mocnych jego stronach, na jego potrzebach, na jego dotychczasowych osiągnięciach oraz na wyjątkach od sytuacji problemowych. Cała terapia skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu klienta, dzięki posiadanym zasobom i mocnym stronom.