Coaching

Jest to interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią oraz procesu zmiany do zaspokajania potrzeb. Coaching pomaga pojedynczym osobom lub całym organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celów zawodowych i osobistych. Wspiera rozwój umiejętności takich, jak:

  • praca w grupie,
  • delegowanie,
  • komunikacja w zespole,
  • budowanie relacji w grupie,
  • odkrywanie mocnych stron i wykorzystywaniu zasobów.