Inne usługi

Poradnictwo psychologiczne

Pomoc dedykowana osobom zdrowym, przeżywającym doraźne kryzysy lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

 • diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności, z jaką klient sobie nie radzi,
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
 • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Terapia par

Terapia pozwala przebudować związek, uzdrowić relacje między partnerami. Daje korzyści zarówno indywidualne – pozwala lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, dążenia, oczekiwania wobec partnera – jak i dla pary – poprawia styl komunikacji, pomaga wyjaśnić nieporozumienia, reakcje, znaleźć kompromisy i drogi wyjścia z trudnych sytuacji.

Doradztwo zawodowe

W zależności od potrzeb klienta, oferujemy szeroki wachlarz usług:

 • analiza umiejętności i kompetencji,
 • wypracowanie optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • poszukiwanie możliwości rozwoju i awansu,
 • dostarczenie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • analiza i aktualizacja CV i LM,
 • ćwiczenie profesjonalnej rozmowy z pracodawcą,
 • praca nad wizerunkiem i autoprezentacją,
 • nauka metod kontrolowania stresu,
 • definiowanie mocnych stron i czułych punktów,
 • wiedza z zakresu technik autoprezentacji i mowy ciała.

Coaching

Jest to interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią oraz procesu zmiany do zaspokajania potrzeb. Coaching pomaga pojedynczym osobom lub całym organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celów zawodowych i osobistych. Wspiera rozwój umiejętności takich, jak:

 • praca w grupie,
 • delegowanie,
 • komunikacja w zespole,
 • budowanie relacji w grupie,
 • odkrywanie mocnych stron i wykorzystywaniu zasobów.

Szkolenia i warsztaty

Szeroka oferta szkoleniowa z zakresu umiejętności miękkich, metod i technik rozwoju osobistego i zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia realizowane są w oparciu o interaktywne formy nauczania z nastawieniem na realizację celów projektu, a treści szkoleń są indywidualizowane. Poprzez zaangażowanie uczestników do samodzielnej pracy i zadań zespołowych oraz przez kompilację metod, przebieg zajęć jest dynamiczny. Zastosowanie różnorodnych technik przekazywania wiedzy, umożliwia przyjazną atmosferę pracy na szkoleniu i długotrwałe efekty edukacyjne.

Badania psychometryczne

Badania przy użyciu licencjonowanych narzędzi pomiarowych pozwalają wnioskować o zachowaniu w sytuacjach pozatestowych, życiowych. Testy to najbardziej typowa i popularna metoda badań psychologicznych. Stosowane są w diagnozie klinicznej, opiniowaniu, coachingu, doradztwie zawodowym oraz osobistym. Oferujemy:

Kliniczne inwentarze, kwestionariusze testy i skale dobierane w zależności od potrzeby klienta.
Analizy rozwoju zawodowego
 • Analiza osobowości zawodowej Facet5
 • Test ról zespołowych Belblin
 • Analiza Biznesową Canvas
 • Testy kompetencji zawodowych
 • Testy PerformanSe Orientacja i Echo
 • Testy zainteresowań i kompetencji
Analizy rozwoju zawodowego
 • Analiza Modelu Osobistego TY
 • Inwentarze psychologiczne
 • Testy Osobowości