Psychoterapia pogłębiona

Psychoterapię pogłębioną stosujemy po to, by zacząć zastanawiać się nad własnym życiem, byciem w relacjach, stosunkiem do siebie oraz do świata i innych ludzi. Proces psychoterapeutyczny jest bardzo dynamiczny. Podczas pracy nad sobą bywają trudne momenty. Klienci dotykają osobistych i intymnych spraw, które często są bolesne. „Przepracowanie” tych wątków jest najczęściej jedyną formą, aby dotrzeć do siebie i ruszyć naprzód. Dzięki temu pacjent uwalnia się od przeszłości i emocji z nią związanych. Potrafi wyjść z nałogowych schematów radzenia sobie z napięciem, złością czy stresem – w sposób konstruktywny i zdrowy, a nie za pomocą mechanizmów obronnych.

Psychoterapia integratywna łączy różne podejścia terapeutyczne – zazwyczaj terapeuta wybiera wiodącą metodę, do której następnie włącza elementy innych psychoterapii. Psychoterapeuci pracujący w duchu terapii integratywnej mają do dyspozycji cały wachlarz metod charakterystycznych dla wielu nurtów terapii. Dzięki temu mogą swobodnie dobierać i stosować sposoby zależnie od potrzeby, specyfiki i kłopotów pacjenta. Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na: kształt relacji i komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii, trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych, zaangażowanie pacjenta w pracę nad zmianą osobistą.