Doradztwo zawodowe

W zależności od potrzeb klienta, oferujemy szeroki wachlarz usług:

 • analiza umiejętności i kompetencji,
 • wypracowanie optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • poszukiwanie możliwości rozwoju i awansu,
 • dostarczenie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • analiza i aktualizacja CV i LM,
 • ćwiczenie profesjonalnej rozmowy z pracodawcą,
 • praca nad wizerunkiem i autoprezentacją,
 • nauka metod kontrolowania stresu,
 • definiowanie mocnych stron i czułych punktów,
 • wiedza z zakresu technik autoprezentacji i mowy ciała.