Psychoterapia krótkoterminowa

Istotą terapii krótkoterminowej, w tym TSR, nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł. Centralna zasada TSR brzmi Życie jest proste, nie komplikuj. TSR koncentruje się na: zasobach klienta i mocnych jego stronach, na jego potrzebach, na jego dotychczasowych osiągnięciach oraz na wyjątkach od sytuacji problemowych. Cała terapia skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu klienta, dzięki posiadanym zasobom i mocnym stronom.