Poradnictwo psychologiczne

Pomoc dedykowana osobom zdrowym, przeżywającym doraźne kryzysy lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

  • diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności, z jaką klient sobie nie radzi,
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
  • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.