Szkolenia i warsztaty

Szeroka oferta szkoleniowa z zakresu umiejętności miękkich, metod i technik rozwoju osobistego i zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia realizowane są w oparciu o interaktywne formy nauczania z nastawieniem na realizację celów projektu, a treści szkoleń są indywidualizowane. Poprzez zaangażowanie uczestników do samodzielnej pracy i zadań zespołowych oraz przez kompilację metod, przebieg zajęć jest dynamiczny. Zastosowanie różnorodnych technik przekazywania wiedzy, umożliwia przyjazną atmosferę pracy na szkoleniu i długotrwałe efekty edukacyjne. Ostatnio realizowane szkolenia:

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Skuteczna Komunikacja Interpersonalna
Motywacja pracowników
Techniki Sprzedaży
Profesjonalna Obsługa klienta
Konflikt – geneza i sposoby rozwiązywania
Rekrutacja, adaptacja i szkolenie pracowników
Zarządzanie stresem
Asertywność
Zarządzanie zespołem
Strategie Marketingowe
Mowa ciała
Współpraca w zespole, budowanie i motywacja zespołu
Doradztwo personalne
Psychologiczne wsparcie poszkodowanych
Gender equality
Podświadome programy komunikacyjne
Negocjacje
Trening kreatywnego myślenia
Warsztaty psychologiczne dla osób
z otoczenia osoby niesłyszącej – zmiana postaw
Psychologia biznesu
Jak radzić sobie z trudnym klientem i skutecznie sprzedać produkt
Profesjonalna obsługa klienta
Coaching biznesowy:

– wykorzystanie Internetu w biznesie

– Facebook jako forma reklamy

– strategie marketingowe (4P i 7P)