Dyplomy i certyfikaty

Wykształcenie zdobywałam w Polsce i za granicą.

Nieprzerwanie szkolę się i zdobywam nowe kwalifikacje. Oto niektóre z potwierdzeń, które otrzymałam do tej pory:

 • Całościowy kurs Psychoterapii Integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
 • Dyplom magistra Psychologii, Uniwersytet Gdański
 • Specjalizacja Psycholog Kliniczny
 • Krótkoterminowa terapia psychoanalityczna z superwizją
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – stopień I
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – stopień II z superwizją
 • Terapia małżeństw i par p-i-e
 • Interwencja Kryzysowa
 • Certyfikat Expert Performanse
 • Doskonalenie umiejętności stosowania systemów Performanse
 • Dyplom UG – Ekonomia
 • Dyplom HTW Dresden
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Kurs Retoryki i prezentacji
 • Kurs NLP
 • Kurs zarządzania stresem, Technische Uniwarsitat Dresden
 • Kurs HarwardX: Unlocking the Immunity to Change: A New Approach to Personal Improvement
 • Kurs University of Queensland Australia: The Science of Everyday Thinking
 • Kurs University of Queensland Australia: The Psychology of Criminal Justice
 • Kurs University of California, Berkeley: The Science of Happiness
 • Kurs Delft University of Technology; Solving Complex Problems
 • Kurs HarwardX: From Trust to Promise to Contract
 • Wykorzystywanie modeli biznesowych w planowaniu kariery zawodowej – Busines Model CANVAS
 • Wykorzystywanie modeli biznesowych w planowaniu kariery zawodowej –  Model Biznesowy TY
 • Kurs MITX: Entrepreneurship 101: Who is your customer?
 • Kurs Catalyst Inc. Inclusive Leadership Training: Becoming a Successful Leader
 • Coaching – jak skutecznie prowadzić sesje coachingowe; CCU SA,
 • St. Margaret’s Episcopal School Introductory Psychology
 • Wykorzystanie narzędzia badającego osobowość zawodową Facet 5/ instruktaż/ akredytacja
 • Wykorzystanie narzędzia badającego pracę i role pełnione w grupie Belbin/ akredytacja
 • Platforma narzędzi HR on-line/ instruktaż
 • Specyfika aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością wobec uwarunkowań rynku pracy
 • Współpraca z „trudnym klientem” w świadczeniu usług BK – techniki komunikacji i postępowania
 • Aspekty prawne – ochrona danych osobowych w doradztwie zawodowym, nowelizacja prawa pracy, równouprawnienie i dyskryminacja w procesie rekrutacji, mobbing i molestowanie w pracy